“Jo estic sempre mirant cap afora, tractant de mirar cap a dins. Tractant de dir alguna cosa que sigui veritat. Excepte el que està allà fora... i el que està allà fora està sempre canviant.”


Robert FrankEl mitjà fotogràfic, en la seva revisió més contemporània, ens adverteix, en una continua lletania, sobre la trampa d’allò que denominem realitat.

Ens apropiem, descontextualitzem i teatralitzem retalls de vida congelats, escamotejats al temps i –ungits d’ubiqüitat- els tornem a la nostra saturada societat de la informació.

Les imatges transgredeixen inexorablement el pèndul del devenir. Esgotadorament ens abasteixen de representacions de la nostra quotidianitat, abeurades de condicionaments històrics, estètics, semiòtics e ideològics. És difícil trobar en aquesta immensa marea de fragments visuals el punctum d’una fotografia –com ens suggereix Barthes- “aquell atzar que en ella em despunta”. Entre l’allau, algú aconsegueix subjugar-nos amb l’allò que no admet adjectiu, que és innombrable. Lluc, on es troba el punctum en la teva representació del que ens envolta? Potser és l’estètica de les teves composicions; La visió humanista amb la que presentes als individus retratats; La llum dominada amb la que equilibres les fotografies sense afectació; El teu transitar expectant i empàtic pel món... Pot ser. Lluc, el teu ull és un diafragma precís, un depredador d’instants, sempre agotnat a la cerca de la peça cobejada. El teu mètode és fiable. Podem percebre que acredites un entrenament constant i tenaç. Has begut dels inicis de la història de la fotografia. No ets un “artista emergent” que necessita apujar-se al fràgil carro de l’última tendència, gratar en l’original i revisitar espais coneguts per realitzar simples exercicis d’estil. Tu ets un clàssic ancorat en la postmodernitat. Mals temps per la lírica.


En aquesta encreuada introductòria i literària de la teva web, et deus estar preguntant a què ve tota aquesta parafernàlia intel·lectual. Segur que m’instes a anar al gra, no al merament fotogràfic, sinó a simplificar. L’allò simple s’apropa a la veritat. La “realitat” sense embuts ni embolcalls tediosos t’agrada a tu. Començo a anar al gra, Lluc... La teva web... Per un cantó ens trobem amb la vessant documental de la teva obra: en el blanc i negre matèric, contrastat, però ponderat a la vegada, déjà-vus de viatges no experimentats físicament premen la tecla de l’espectador d’imatges icòniques sabudes. Reminiscències de peregrinatges, aventures compartides, temps detinguts... has “rodat” molt. Continues tenint el desig de treballar amb la fotografia sobre l’estat del món en el que vius. Cronista gràfic del silenci gelat de Suomi, en contraposició a l’efervescència carnal de Cuba; Fotògraf de la crispada espera a Palestina; Fascinat per la rígida moral ortodoxa a Bedford; Testimoni de la soledat diletant dels megàlits a Pascua; Nova York i la seva occidental teatralitat, i tantes i tantes imatges a la recambra.

En una altra via d’exploració, el teu treball incideix peremptòriament en resultats que dominen el mitjà fotogràfic i l’obliguen a respirar una poètica pròpia, una recerca per extraure un llenguatge intimista e inquisitiu, en un transfons de projectes de llarg recorregut. M’aturo en reflexes de realitats paral·leles que emergeixen a través de finestres d’aigua; Perspectives i mirades que brollen d’una projecció onírica i escorredissa. Reclamen també la meva atenció figures que parpellegen i s’agiten en un fons de tedi negre: són retrats contemporanis que ens interpel·len des d’una societat “baconiana”.

El punctum, aquell accident subjectiu que em traspassa, el veig en la sèrie de retrats: una jove de porcellana cobreix el seu cap amb un mocador, es mou entre un boirim

desdibuixant, la seva mirada tímida i perplexa ens increpa. Vermeer de Delft t’ha suplantat per un instant.Esperança Cobo

 

 

 

"yo estoy siempre mirando afuera, tratando de mirar hacia adentro. Tratando de decir alguna cosa que sea verdad. Excepto lo que está allí afuera... y lo que esta allí afuera esta siempre cambiando"

Robert FrankEl medio fotográfico, en su más contemporánea revisión, nos advierte, en una continua letanía, acerca de la trampa de aquello que denominamos “realidad”.

Nos apropiamos, descontextualizamos y teatralizamos retazos de vida congelados, escamoteados al tiempo y –ungídos de ubicuidad- los devolvemos a nuestra saturada sociedad de la información.

Las imágenes transgreden inexorablemente el péndulo del devenir. Agotadoramente nos abastecen de representaciones de nuestra cotidianeidad embebidas de condicionamientos históricos, estéticos, semióticos e ideológicos. Es difícil encontrar en esa inmensa marea de fragmentos visuales el punctum de una fotografía -como nos sugiere Barthes- “es ese azar que en ella me despunta”. Entre la avalancha, alguien consigue subyugarnos con aquello que no permite adjetivo, que es innombrable. ¿Lluc dónde se encuentra el punctum en tu representación de lo que nos rodea? Tal vez sea la estética de tus composiciones;La visión humanista con que presentas a los individuos retratados; Esa luz dominada que equilibra las fotografías sin afectación ; Ese transitar expectante y empático por el mundo... Tal vez. Lluc tu ojo es un diafragma certero, es un depredador de instantes siempre agazapado en busca de la pieza codiciada. Tu método es fiable. Podemos percibir que acreditas un entrenamiento constante y tenaz. Has bebido de los inicios de la historia de la fotografía. No eres un “artista emergente” que necesita subirse al frágil carro de la última tendencia, escarbar en lo original y revisitar espacios conocidos para acabar en meros ejercicios de estilo. Tú eres un clásico anclado en la postmodernidad. Malos tiempos para la lírica.

En esta encrucijada introductoria y literaria de tu web te debes preguntar a que viene toda esta parafernalia intelectual. Seguro que me instas a ir al grano, no al meramente fotográfico, sino a simplificar. Lo simple se acerca a la verdad. La “realidad” sin ambages ni corsés tediosos te gusta a ti. Empiezo a ir al grano Lluc... Tu web... Por un lado nos encontramos la vertiente documental de tu trabajo: en ese blanco y negro matérico, contrastado, pero ponderado a la vez, déjà-vus de viajes no experimentados físicamente pulsan la tecla en el espectador de imágenes icónicas sabidas.

Reminiscencias de peregrinajes, aventuras compartidas, tiempo detenido...has “rodado” mucho. Continúas teniendo el deseo de trabajar con la fotografía sobre el estado del mundo en el que vives. Cronista gráfico del silencio helado de Suomi, en antítesis a la efervescencia carnal de Cuba; Fotógrafo de la espera crispada en Palestina; Fascinado por la rígida moral ortodoxa en Bedford; Testigo de la soledad diletante de los megalitos en Pascua; Nueva York y su teatralidad occidental, y tantas y tantas imágenes en la recámara. En otra vía de exploración, tu trabajo incide perentoriamente en resultados que dominen el medio fotográfico y le obliguen a respirar una poética propia, una búsqueda por extraer un lenguaje intimista e inquisitivo, en un trasfondo de proyectos de largo recorrido. Me detengo en reflejos de realidades paralelas que emergen a través de ventanas de agua; Perspectivas y miradas que brotan en una ensoñación proyectada y escurridiza. Reclaman también mi atención figuras que parpadean y se agitan en un fondo de tedio negro: son retratos contemporáneos que nos interpelan desde una soledad “baconiana”.

El punctum, ese accidente subjetivo que me traspasa, lo veo en la serie retratos: una joven de porcelana cubre su cabeza con un pañuelo, se mueve entre una neblina desdibujada, su mirada tímida y perpleja nos increpa. Vermeer de Delft te ha suplantado por un instante.


Esperança Cobo